Drodzy Rodzice!

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Ewy Gołata
 nauczyciela, wychowawcy, koleżanki i przyjaciółki 🖤🖤🖤
„Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy”.
/Zbigniew Herbert/
Ceremonia pogrzebowa Pani Ewy Gołata odbędzie się w poniedziałek 26 października o godz. 13:00 na Cmentarzu Komunalnym w Inowrocławiu. W związku z sytuacją epidemiczną rodzina prosi o nie składanie kondolencji osobiście oraz respektowanie aktualnych obostrzeń sanitarnych.

UWAGA RODZICE

Informuję, iż w  trwającej sytuacji epidemicznej z obostrzeniami GIS, przyprowadzanie
i odbiór  dzieci będzie odbywać się na podstawie wprowadzonych  zasad:

  1. Dziecko wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych, gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostaje w domu
  2. Dziecko często myje ręce
  3. Zwracamy uwagę, aby nie dotykać oczu, ust i nosa
  4. Rezygnujemy z podawania ręki na powitanie
  5. Za istotne należy uznać stosowanie się do poleceń pracowników podczas przyprowadzania i odbioru dziecka w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa
  6. Dzieci używać będą tylko własnych przyborów z wyprawki przedszkolaka
  7. Spożywanie posiłków będzie wydawane z wprowadzonymi obostrzeniami czasowymi, dzieci nie przynoszą  swojego jedzenia i picia
  8. Planuje się unikanie kontaktu z większą grupą dzieci, np. nie będzie organizowanych uroczystości, spotkań wielogrupowych
  9. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, natychmiast przekazana zostanie informacja dla  rodziców, którzy niezwłocznie zobowiązani są zabrać dziecko z izolatki przedszkolnej
  10. Wszyscy Rodzice zobowiązani są przestrzegać wprowadzonych przez Przedszkole nr 4 „Słoneczko” zasad bezpieczeństwa.

Uwaga Rodzice!!! Ważna informacja!!!

Bardzo prosimy o śledzenie informacji dotyczących Procedur obowiązujących
w placówce dotyczących COVID –  19

W  przypadku  pytań prosimy o kontakt z placówką. Prosimy również zapoznać się z umieszczonymi na stronie  procedurami zgodnymi z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wytyczne GIS I MEN

Stosowne informacje dotyczące :

– procedur;

– oświadczeń rodzica.

Zostały zamieszczone poniżej.

Procedura – zał. 1

Procedura – zał. 2

Procedura zał. 3

Oświadczenie

Zachęcamy do zapoznania z procedurami obowiązującymi w przedszkolu (załączniki)

W.Wudniak

To archiwalna wersja strony internetowej. Niektóre galerie nie zostały zachowane. Przejdź do nowej strony