RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”
w Inowrocławiu

 

 

DANE ADMINISTRATORA, IOD

Nazwa administratora Przedszkole nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”
w Inowrocławiu
Tel. 52 357 81 30
email: dyrektorp4ino@wp.pl
Imię i nazwisko inspektora ochrony danych Adam Mroczek Tel. 601 215 898
email: iodo@amster.eu

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. PDF