Wychowanie i nauczanie

Praca z dzieckiem opiera się na:

 • Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Programie wych. przedszkolnego ” Od przedszkolaka do pierwszaka”
 • Programach autorskich:
  1. Program integracji i oddziaływań terapeutycznych w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  „Słoneczko”-  Rada Pedagogiczna
  2. Program wychowawczy ” Dziecko w świecie wartości” –  Rada Pedagogiczna
  3. Program profilaktyczny  „Dziecko zdrowe, szczęśliwe, bezpieczne” –  Rada Pedagogiczna
  4. ” Wyrabianie szybkiej gotowości do nauki czytania” –  L. Pawlak, E. Mrówczyńska
  5. ” Muzykoterapia jako forma oddziaływań terapeutycznych” –  M. Tunkiewicz
  6. Program profilaktyczny ” Kolorowy świat emocji” –  B. Barczak
  7. ” Mały Inowrocławianin” – A.Czarnecka
  8. ” Przedszkolak ratownikiem” – /5- 6 l/   K. Frej, M. Kucharska
  9. Program gimnastyki korekcyjno –  kompensacyjnej dla dzieci w przedszkolu –  K. Frej
  10. Program adaptacyjny ” Najtrudniejszy pierwszy krok”-   E. Tomaszewska, M. Żakowska, M. Mazurkiewicz
  11. ” Moje pierwsze eko – kroki” –  A.Budner
  12. ” Mały Polak i Europejczyk” – K. Wieczorkiewicz
  13. ” Dziecko w świecie przyrody” –  E. Gołata
  14. ” English for small children” – E. Mrówczyńska
  15. ” Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzonym narządem słuchu” – B. Nawrocka
  16. ” Profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym” – M. Szczutowska
  17. ” Profilaktyka wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym” –  D. Zawada
  18. „Zapobieganie i niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej” – L. Pawlak, M. Tkaczyk, E. Mrówczyńska, K.Wieczorkiewicz
  19. „Odkrywam siebie przez ruch i taniec” – M. Kucharska
  20. „Bezpieczny przedszkolak – ZANIM” – B. Kutrzuba
  21. „Piękna nasza Polska cała” – A. Suchodolska, N. Zielińska
  22. „Program wspierający naukę czytania – edukacja komputerowa” – A. Suchodolska
  23. „Głośno czytać każdy może” – M. Katulska
  24. „Dziecko w świecie poezji” -M. Tkaczyk
  25. „Przedszkolak badaczem i odkrywcą” – k. Nowak

 

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2015-2019

Misja

” Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Wizja

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Ciepła i serdeczna atmosfera w przedszkolu daje szanse współdziałania dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym, przeciwdziała nietolerancji.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Placówka uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
 • W ogrodzie przedszkolnym, bogatym w różnorodną roślinność, stosuje się rozwiązania kształtujące postawy proekologiczne.